ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ชั้นนำต่าง หรือหน่วยงานทั้งภาพรัฐบาล เอกชน   มักจะมีนโยบายการจัดท่องเที่ยวให้ กับพนักงานหรือส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า  เพื่อเป็นรางวัลและเป็นแรงกระตุ้นในการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่ม
ยอดขาย โดยทางทีมงาน 
C H D Tour & Event จะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความประทับใจ โดยอาศัยการท่องเที่ยวเป็น สื่อนำและมอบประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง

การบินไทย Colerfull winter 2012

ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2012 นี้เท่านั้น

รายละเอียด

 
กอดทะเลที่กระบี่

 PROMOTION  ตั้งแต่วันนี้  - 30 กันยายน  2556

ถูกจนเหลือเ